Disclaimer website Attend Hospitality B.V.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.attend.nl. Door deze website te bezoeken gaat u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer. De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Attend Hospitality streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Attend Hospitality wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Attend Hospitality behoudt zich het auteursrecht op deze website voor (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Attend Hospitality.

Vacatures Neem contact op